GAL Siretul Verde- sesiunea de selecție a proiectelor pentru măsurile 4.121 și 421 se prelungește până la epuizarea fondurilor disponibile

Filed under Eveniment

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță prelungirea, până la data epuizării fondurilor disponibile, a sesiunii de cereri de proiecte pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală: 4.121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” si 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare

 1. Data publicării : 23 ianuarie 2015; Nr.de referință: M 4.121/4/2014; M 421/3/2014
  1. Tipuri de beneficiari eligibili:

                          Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se  autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile                                realizate să deservească interesele propriilor membri.

                  

  Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune                          Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei                                submăsuri; alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul                             GAL Siretul Verde.

   

  3.Fonduri disponibile: Măsura 4.121 – 8449 €; Măsura 421 5000 €;

   

   

  4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Masura 4.121 – 8449 €; Masura 421 5000 €;

   

  1. Data limită de depunere a proiectelor: : depunere continuă, până la epuizarea fondurilor disponibile;

   

  1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde” din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

   

  1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

   

  1. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

   

  ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

   

   

Lasă un răspuns