Guvernul României sprijină copiii să poată învăța. Candidații PSD vor să păcălească însă alegătorii

Filed under Eveniment

Guvernul României, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, acordă tichete sociale pe suport electronic pentru copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar , primar și gimnazial. Valoarea nominal a unui tichet este de 500 de lei/an școlar. Din păcate însă, mulți candidați PSD vor să inducă alegătorii în eroare și transmit că aceste tichete sunt oferite de ei. Nimic mai fals. Printre condițiile de eligibilitate se numără venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iunie 2020 să fie de până la 284 de lei, în cazul copiilor preșcolari și 1 115 lei pe membru de familie pentru copii din învățământul de stat primar și gimnazial. De asemenea, trebuie făcută dovada frecventării cursurilor școlare. Documentele necesare pentru obținerea acestor ajutoare sociale sunt:

  • cerere tip (se găsește la primăria de domiciliu)
  • actele de identitate ale părinților sau reprezentanților legali, unde este cazul  
  • documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal
  • certificatul de naștere al copilului
  • acte doveditoare privind venitul net al familiei pe luna iunie 2020
  • adeverință preșcolar/elev eliberată de unitatea de învățământ
  • declarație pe propria răspunere în cazul în care nu se realizează venituri

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate, numai la unităţile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar (Ministerul Fondurilor Europene) contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de sprijin educaţional pentru care au fost emise, respective materiale școlare – rechizite necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței

Lasă un răspuns