În atenţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit

Filed under Economie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor care obţin venituri din agricultură pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, precum şi celora care obţin venituri din agricultură pentru care impozitul se calculează prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate şi care în anul fiscal 2012 au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, că începând cu anul fiscal 2013, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real.  Contribuabilii respectivi au obligaţia să completeze corespunzător şi să depună la organul fiscal competent formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv.  Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal (curs mediu 2012  – 4,4560 lei/euro).

 

 

 

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasă un răspuns