Încă se mai depun declaraţiile de venit

Filed under Economie

Pînă săptămîna aceasta peste 3000 de contribuabili şi-au depus declaraţiile de venit pe anul 2008, gradul de depunere fiind de aproximativ 49%. În acest an la nivelul unităţilor fiscale ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea sunt aşteptaţi peste 7000 de contribuabili care au obligaţia depunerii declaraţiei de venit pe anul 2008. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că termenul legal pentru depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate pe anul 2008” este 15 mai 2009. După completare, formularele se depun la registratura administraţiei fiscale unde contribuabilii au domiciliul sau se transmit prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili. Nedepunerea în termenul legal a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei conform OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările ulterioare.

Lasă un răspuns