Începe campania de împădurire a Direcției Silvice Vrancea

Filed under Eveniment

Direcția Silvică Vrancea va planta circa 176 mii de puieți forestieri în campania de împăduriri din anul 2021, în cursul căreia vor fi regenerate 335 de hectare fond forestier, din care 304 – prin regenerări naturale și 31 – prin regenerări artificiale, adică lucrări de împăduriri.În același timp, vor fi efectuate lucrări de completări pe 12 hectare fond forestier și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe alte 32 de hectare.

Astfel:

În cadrul Ocolului Silvic Dumitrești, în campania de împăduriri din primăvara anului 2021, se va asigura regenerarea următoarelor suprafețe:📌 Regenerări naturale – 3 ha;📌 Regenerări artificiale (împăduriri) – 7,81 ha aflate în – UP VI Cotești, ua 63E (2,23 ha), 64D (0,35 ha), 177A (1,69 ha), 181B (2,01 ha) – pe administrativul comunei Cotești;- UP VII Sihlea, ua 36B (0,43 ha), 42A (0,15 ha)- pe administrativul comunei Sihlea;- UP VII Sihlea, 58C (0,95 ha) – pe administrativul comunei Măicănești;📌 Lucrări de completări ale suprafețelor împădurite anterior – 0,52 ha.

Pentru realizarea regenerărilor artificiale, a completărilor și refacerilor, se vor folosi 41,65 mb puieți forestieri, dintre care, pe specii: brad – 0,07 mb; molid – 0,30 mb; gorun – 10,40 mb; stejar pedunculat – 1,50 mb; salcâm – 18,95 mb; fag – 0,20 mb; cireș – 0,75 mb; frasin – 0,65 mb; paltin de munte – 2,80 mb; sălcioară – 6,03 mb.Puieții forestieri se asigură astfel: 0,37 mb de la Pepiniera Țarina – Ocolul Silvic Focșani; 32,45 mb de la Pepiniera Dumbrăvița – Ocolul Silvic Focșani; 8,83 mb de la alte pepiniere silvice ale RNP – Romsilva.

În cadrul Ocolului Silvic Focșani, în campania de împăduriri din primăvara anului 2021, se va asigura regenerarea următoarelor suprafețe:📌 Regenerări naturale – 267 ha;📌 Regenerări artificiale (împăduriri) – 14 ha, în toamna 2021;📌 Lucrări de completări ale suprafețelor împădurite anterior – 5,22 ha;📌 Lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități anul anterior – 32 ha, în toamna 2021. Pentru realizarea regenerărilor artificiale, a completărilor și a refacerilor, se vor folosi 11,85 mb puieți forestieri, dintre care, pe specii: molid – 7,25 mb; pin – 0,25 mb; gorun – 0,34 mb; plop euro-american – 2,96 mb; salcie – 1,00 mb; fag – 0,05 mb.Puieții forestieri se asigură astfel: 7,50 mb de la Pepiniera Țarina – Ocolul Silvic Focșani; 0,39 mb de la Pepiniera Dumbrăvița – Ocolul Silvic Focșani; 3,96 mb de la alte pepiniere silvice ale RNP – Romsilva.

În cadrul Ocolului Silvic Panciu – Valea Caregnei, în campania de împăduriri din primăvara anului 2021, se va asigura regenerarea următoarelor suprafețe:📌 Regenerări naturale – 26 ha;📌 Regenerări artificiale (împăduriri) – 3,30 ha aflate în:- UP I Valea Caregnei, ua 90O (0,25 ha) – pe administrativul comunei Păunești; – UP II Frăsinet, ua 97B (0,20 ha), 96C (0,20 ha) – pe administrativul comunei Ruginești;- UP III Zăvoaiele Siretului, ua 17F (0,85 ha), 19I (0,60 ha) – pe administrativul orașului Adjud;- UP IV Homocea, ua 140D (1,00 ha) – pe administrativul comunei Corbița;- UP V Varnița, ua 82B (0,20 ha) – pe administrativul comunei Străoane;📌 Lucrări de completări ale suprafețelor împădurite anterior – 3,66 ha.Pentru realizarea regenerărilor artificiale, a completărilor și a refacerilor, se vor folosi 26,70 mb puieți forestieri, dintre care, pe specii: molid – 0,37 mb; gorun – 7,54 mb; stejar pedunculat – 11,85 mb; salcâm – 4,19 mb; fag – 0,60 mb; cireș – 0,33 mb; frasin – 0,74 mb; paltin de munte – 0,54 mb; tei – 0,54 mb.Puieții forestieri se asigură astfel: 0,37 mb de la Pepiniera Țarina – Ocolul Silvic Focșani; 25,79 mb de la Pepiniera Dumbrăvița – Ocolul Silvic Focșani; 0,54 mb de la alte pepiniere silvice ale RNP – Romsilva.

În cadrul Ocolului Silvic Soveja, în campania de împăduriri din primăvara anului 2021, se va asigura regenerarea următoarelor suprafețe:📌 Regenerări naturale – 8 ha;📌 Regenerări artificiale (împăduriri) – 5,70 ha aflate în:- UP II Soveja, ua 31 (3,00 ha), 62B (2,70 ha) – pe administrativul comunei Soveja;📌 Lucrări de completări ale suprafețelor împădurite anterior – 1,78 ha.Pentru realizarea regenerărilor artificiale, a completărilor și a refacerilor, se vor folosi 37,40 mb puieți forestieri, dintre care, pe specii: brad – 7,20 mb; molid – 23,15 mb; paltin de munte – 7,05 mb.Puieții forestieri se asigură astfel: 37,40 mb de la Pepiniera Giurgea – Ocolul Silvic Soveja.

Harta șantierelor de împăduriri o puteți vizualiza accesând link-ul:https://gis.rosilva.ro/impadurire2021p/#7/45.936/24.793

Lasă un răspuns