Acasă Informatii Utile

Informatii Utile

DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU OBŢINEREA UNUI PAŞAPORT

 • Cerere tip (se distibuie gratuit la ghişeu), se va completa cu litere mari de tipar şi la toate rubricile;
 • Carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie aflate în termen de valabilitate, în original şi fotocopie. În cazul cărţii de identitate provizorie este necesar certificatul de naştere în original şi fotocopie.
 • taxa contravalorii paşaportului (obligatorie) este de 64.2 RON şi se achită la C.E.C. sau la trezorerie.
 • taxa consulară (obligatorie) este de 32 RON şi se achită la trezorerie.
 • termenul de eliberare a paşaportului este de 7 zile.
 • opţional se poate plăti taxa de urgenţă, de 100 RON, la trezorerie, caz in care termenul de eliberare a paşaportului este de 2 ore.
 • ATENTIE ! chitanţele trebuie sa fie pe numele titularului de paşaport.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE

(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza)

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • timbru fiscal in valoare de 1 leu (RON), valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.


PENTRU PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE VA SUNT NECESARE
1.Baza legala:
a) O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobata prin L 49/2006, republicata si modificata – art. 24
b) Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 aprobat prin H.G. 1391/2006 – art 44, al. 1 si 2.

 • Fisa detinatorului permisului de conducere;
 • Originalul si copia actului de identitate;
 • Dovada platii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document (CEC sau BCR);
 • Permisul de conducere a carui preschimbare se solicita in original, daca acesta exista;
 • Fisa medicala tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, daca solicitatrea preschimbarii s-a facut dupa expirarea valabilitatii administrative a permisului de conducere (10 ani);
 • Pe langa aceste documente solicitantul trebuie sa prezinte, in cazul schimbarii numelui, documentul care atesta acest lucru, inoriginal si copie.

Pentru mai multe informaţii click Aici