Locurile de joacă din curtea unităților de învățământ vor putea fi folosite și în afara orelor

Filed under Social

În vederea stimulării interesului pentru sport a copiilor / tinerilor din Municipiul Focșani, la inițiativa domnului Primar Cristi Valentin Misăilă, la sfârșitul lunii martie 2019 au fost semnate Protocoale de colaborare între: Primăria Municipiului Focșani, reprezentată prin Primar Cristi Valentin Misăilă și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Focșani, reprezentate de directorii acestor instituții, care au primit Avizul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.
Obiectul protocolului de colaborare dintre părți se referă la punerea la dispoziție în mod gratuit a spatiului de joacă/ terenului de sport aflat în aer liber, pentru desfășurarea de activități recreative de către copii/tineri.
Direcțiile de colaborare dintre părți fac referire la:
1. Dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a copiilor/tinerilor prin participarea la activități sportive în aer liber.
2. Punerea la dispoziție în mod gratuit a spatiului de joacă/ terenului de sport (fără săli de sport) aflat în aer liber, pentru desfășurarea de activități recreative de către copii/tineri, în condiții optime și de siguranță și numai pe perioada în care este asigurată paza în incinta respectivă.
Prin semnarea Protocoalelor de colaborare, Primăria Municipiului Focșani dorește stimularea interesului pentru educație fizică și sport în rândul copiilor/tinerilor din Municipiul Focșani.
Unitățile de învățământ din Municipiul Focșani pun la dispoziție în mod gratuit spatiul de joacă/ terenul de sport aflat în aer liber, din incinta unității, pentru desfășurarea de activități recreative de către copii/tineri, în condiții optime și de siguranță, în afara orelor de curs, în zilele libere și în timpul vacanțelor școlare. 
Responsabilitatea supravegherii copiilor revine în totalitate părinților acestora.

Informare Primăria municipiului Focșani

Lasă un răspuns