Luni, 25 septembrie 2017este termenul limită pentru plăţile anticipate aferente trimestrului III 2017

Filed under Economie

Data de 25 septembrie 2017 constituie termen pentru plăţile anticipate aferente trimestrului III 2017 cu titlu de impozit pe venit, contribuţii de asigurări sociale şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor.

Plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale se efectuează pe codul numeric personal al contribuabililor  persoane fizice  în numerar sau prin intermediul POS-urilor, la trezoreria unităţii fiscale în raza căreia au domiciliul, sau prin ordin de plată.

Excepţie de la plata la termenul menţionat fac persoanele fizice pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din arendarea bunurilor agricole şi închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală. De asemenea, fac excepţie de la plată, persoanele fizice care realizează  venituri din activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. sediu finanteCalendarul complet al obligaţiilor declarative şi de plată aferent lunii septembrie 2017 poate fi consultat pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.ro – Legislaţie persoane juridice, accesând link-ul:

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#sep

 

 

 

 

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns