Acasă Economie Mecanism rambursare TVA

Mecanism rambursare TVA

254
0
Reclama

Ministerul Finanţelor Publice împreună cu A.N.A.F a dezvoltat şi implementat un sistem informatic privind rambursările de TVA către agenţii economici

În vederea eliminării oricăror suspiciuni de subiectivism asupra mecanismului de returnare a TVA şi a asigurării unui tratament nediscriminatoriu faţă de toţi contribuabilii eligibili, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu A.N.A.F a dezvoltat şi implementat un sistem informatic privind rambursările de TVA către agenţii economici.

Reclama

Sistemul informatic implementat de Ministerul Finanţelor Publice şi A.N.A.F asigură un proces corect de distribuţie a resurselor financiare şi transparenţă în relaţiile cu contribuabilii.

Suma lunară va fi alocată astfel:

– 80% din suma lunară stabilită la nivel naţional va stinge deconturile în ordinea vechimii;

– 20% din sumă va fi alocată deconturilor care se apropie de limita termenului legal de 45 de zile (pentru a nu creşte soldul deconturilor cu termen de rambursare depăşit).

Selecţia deconturilor care urmează a fi rambursate se realizează informatic din baza de date naţională cuprinzând deconturile cu decizie de rambursare, pe principiul cel mai vechi decont se stinge primul.

1. Decontarea se va realiza lunar la 3 termene fixe, astfel:

În data de 4 a fiecări luni calendaristice – rambursarea a 20% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectivă, calculat la nivel naţional;

În data de 24 a fiecări luni calendaristice – rambursarea a 30% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectivă, calculat la nivel naţional;

În data de 29 a fiecări luni calendaristice – rambursarea a 50% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectivă, calculat la nivel naţional.

Din prima zi pentru luna în curs, se realizează selecţia deconturilor cu decizie de rambursare aprobată ce urmează a fi decontate efectiv în cursul lunii curente, la termenele stabilite, precum şi volumul resurselor alocate pentru luna cuvenită ce urmează a fi decontată.

Selecţia realizată este valabilă pe tot parcursul lunii.


Pentru luna iulie 2009, în analiză au intrat un număr de 4.783 deconturi în valoare de 1,5 mld lei.

Modul de rambursare pentru luna iulie 2009

– mii lei –

TOTAL 80% 20%
Număr deconturi Valoare, din care: Număr deconturi Valoare, din care: Număr deconturi Valoare, din care:
Compensare integrală 223.874.313
Compensare parţială 40.429.470
Rambursare efectivă, din care:

2.390

718.679.409

1.837

633.629.803

553

85.049.606
13.iul.09

1.490

159.820.874

1.205

127.908.339

285

31.912.535
24.iul.09

375

239.576.376

157

191.808.543

218

47.767.833
29.iul.09

525

319.282.159

475

313.912.921

50

5.369.238
Total 982.983.192

Suma de 718,7 mil. lei se va rambursa efectiv în luna iulie, în următoarea proportie:

– 80 % pentru deconturile cele mai vechi, ceea ce înseamnă 633,6 mil. lei rambursare efectivă (1837 deconturi);

– 20 % pentru deconturile noi aflate la limita depăşirii termenului legal de rambursare, ceea ce înseamnă 85,0 mil. lei rambursare efectivă (553 deconturi).

În ordinea vechimii, decontarea din luna iulie afectează următoarele perioade:

80% 20%
Perioada acoperită Perioada acoperită
T1 (13 iulie) 24.07.2006-25.02.2008 25.05.2009
T2 (24 iulie) 25.04.2008-21.10.2008 25.05.2009
T3 (29 iulie) 24.10.2008-20.02.2009 25.05.2009-04.06.2009

După cum rezultă din cele de mai sus, la începutul anului 2009 existau deconturi nesoluţionate din anii 2006, 2007 şi 2008.

Prin aplicarea acestui mecanism, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu A.N.A.F., va asigura o transparenţă totală privind rambursarea T.V.A. către agenţii economici şi o gestionare eficientă a resurselor financiare necesare plăţii TVA restant până la finele trimestrului III 2009.

Lasă un răspuns