Mii de cereri la Finanțe pentru restituirea taxei auto. Află cum îți poți recupera banii

Filed under Eveniment

În anul 2017, peste 3000 de vrânceni au depus cereri la Finanțe în vederea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.  Numai pe anul trecut, suma ce ar trebui înapoiată este de 8,80 milioane lei.

 1. Potrivit OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule contribuabilii care au achitat :
 • taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
 • taxa pe poluare pentru autovehicule prevăzută de OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea 140/2011,
 • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevăzute de Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare şi
 • timbrul de mediu pentru autovehicule prevăzut de OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 37/2014

şi care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a ordonanţei pot solicita restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii prin cerere adresată organului fiscal central.

Cererile de restituire se depun sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

La cererea de restituire se anexează:

 • documentul doveditor al plăţii taxei în original sau copie;
 • copia cărţii de identitate a vehicolului.
 • copia certificatului de înmatriculare.

 

În situaţia în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plăţii, organul fiscal central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date deţinută. (OUG 68/2017) .

 

Contribuabilul trebuie să indice în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită.

Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

 1. a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;
 2. b) timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cât şi a dobânzilor aferente calculate până la data plăţii, se fac din bugetul Fondului pentru mediu.

Sumele stabilite de instanţa judecătorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:

 1. a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
 2. b) timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

Lasă un răspuns