Modificare prevederi cazier fiscal

Filed under Economie

În cazul contribuabilului aflat în insolvenţă, în faliment sau dizolvare, inactivitatea fiscală nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă în situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi legali şi se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor în registrul comerţului .

Reamintim contribuabililor că în vechea legislaţie (art.4 alin. 7 din OG 39/2015) dacă inactivitatea fiscală se mentinea pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data inscrierii menţiunilor privind desemnarea noilor reprezentanţi legali ai contribuabilului declarat inactiv, inactivitatea fiscală se înscria şi în cazierul fiscal al acestor noi reprezentanţi legali.

Totodată, în situatia în care în cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau al reprezentantilor desemnaţi ai unei persoane juridice/entitati fără personalitate juridică radiate sunt înscrise, ulterior radierii, informaţii privind inactivitatea fiscală, acestea se scot din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.

Baza legală: Legea 346/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019.

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns