Noutati de la finantisti

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte asocierilor fără personalitate juridică, constituite intre contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 (persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română) că, vineri 25 iulie 2014, este termen limită pentru depunerea formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”. Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică. Atenţie! Formularul 104 se depune, întotdeauna însoţit de formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală asocierea este înregistrată fiscal. In cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu exista obligaţia înregistrării fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenta fiscală este înregistrata persoana desemnată, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat. Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii . sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Lasă un răspuns