Noutati de la finantisti!

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 637/21.07.2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.  

 

Actul normativ aprobă:

  • Procedura privind întocmirea si transmiterea de către structura de inspecţie fiscala a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anularii prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului anterior intrării in vigoare a legii,
  • Procedura de identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligate fiscale si ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;
  • Procedura de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;
  • modelul si conţinutul cererii privind anularea Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
  • Procedura pentru emiterea deciziilor de anularsediu finantee a
    obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice,
  • modelul formularului „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale”.

        În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi de Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice procedura este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului.

Lasă un răspuns