Acasă Economie Noutăți de la finanțiști!

Noutăți de la finanțiști!

196
0
Reclama

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că una dintre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia facilităţile prevăzute de OUG 44/2015 este ca toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015 să fie stinse prin orice modalitate până la data de 31 martie 2016, inclusiv.

Facilităţile prevăzute de OUG 44/2015 se referă la:

Reclama
 • amânarea la plata a obligaţiilor de plata accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifica organul fiscal competent până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  • anularea obligaţiilor de plata accesorii.

Categoriile de obligaţii de plata accesorii care pot face obiectul facilitaţilor fiscale sunt următoarele:

 1. penalităţile de întârziere;
 2. cota de 54,2% din dobânzi;
 3. o cota de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonatei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, aprobata cu modificări prin Legea nr. 46/2011.

Obligaţiile de plată accesorii sunt aferente:

 1. a) obligaţiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;
 2. b) obligaţiilor de plata principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţiile rectificativă prin care se corectează obligate fiscale principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv;
 3. c) obligaţiilor de plata principale cu termene de plata până la 30 septembrie 2015 inclusiv si stinse pana la aceasta data;
 4. d) obligaţiilor de plata principale cuprinse în decizii de
  impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la
  data intrării in vigoare a ordonanţei de urgenta.

Contribuabilii îşi pot exprima intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prin depunerea unei notificări la registratura organului fiscal competent sau prin comunicare prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Notificarea se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii. Notificările depuse anterior aprobării prezentei proceduri se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.

Odată cu emiterea deciziei pentru obligaţiile care fac obiectul amânării la plată:

 • nu începe sau se suspendă procedura de executare silită;
 • nu se efectuează stingerea pana la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune aceasta cerere.

În situaţia în care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plata obligaţiilor de plată accesorii.

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicita de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri.

Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, astfel cum sunt prevăzute de OUG 44/2015 respectiv:

 • toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015 se sting prin orice modalitate până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
 • sunt stinse până la data de 30 iunie 2016 inclusiv 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale;
 • sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege obligaţiile de plată principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, şi a cotei de 54,2% din dobânzi;
 • contribuabilul are depuse toate declaraţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal;
 • contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii

 

 

Biroul comunicare şi servicii interne sediu finante

Lasă un răspuns