Noutăți de la finanțiști!

Filed under Economie

sediu finanteAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 785/21.10.2015 fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.
Prezentul act normativ reglementează următoarele:
1. Anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015 şi administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
stingerea, până la 31 martie 2016,inclusiv, a obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015;
stingerea, până la 30 iunie 2016, inclusiv, a 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plata principale;
stingerea, până la termenul de plată prevăzut de art. 111 aliniat 2 din Codul de procedura fiscală, a 45,8% dobanzile datorate până la data stingerii obligaţiilor de plata principale restante la data de 30 septembrie 2015.
stingerea, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor (a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzi), a obligaţiilor de plată principale curente, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016;
depunerea, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor a tuturor declarator fiscale, potrivit vectorului fiscal;
depunerea, până la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a accesoriilor, sub sancţiunea decăderii .
2. Anularea penalităţilor de întârziere precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv cu următoarele condiţii:
declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
obligaţiile individualizate în declaraţia rectificativă să fie stinse până la data de 31 martie 2016;
stingerea, până la 30 iunie 2016, a 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligaţiilor de plata principale;
stingerea, până la termenul de plată prevăzut de art. 111 aliniat 2 din Codul de procedura fiscală, a 45,8% dobanzile datorate până la data stingerii obligaţiilor de plata principale restante la data de 30 septembrie 2015,
stingerea, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor (a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzi), a obligaţiilor de plată principale curente, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016;
depunerea, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor a tuturor declarator fiscale, potrivit vectorului fiscal;
depunerea, până la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a accesoriilor, sub sancţiunea decăderii .
3. Anularea penalităţilor de întârziere precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată cu următoarele condiţii:
penalităţile de întârziere şi dobânzile sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale în cotă de 45,8% cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la acestă dată se sting până la data de 31 martie 2016, inclusiv.
depunerea, până la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a accesoriilor, sub sancţiunea decăderii .
4. Anularea penalităţilor de întârziere precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu următoarele condiţii:
stingerea obligaţiilor de plată principale individualizate în decizia de impunere până la termenul prevăzut la art.111 aliniatul (2) din Codul de Procedură Fiscală (de 5 a lunii următoare pentru deciziile comunicate în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data; 20 a lunii următoare pentru deciziile comunicate în intervalul 16 – 31 din lună);
stingerea unei cote de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale individualizate în decizia de impunere până la termenul prevăzut la art.111 aliniatul (2) din Codul de Procedură Fiscală;
depunerea cererii de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
De subliniat că, pentru contribuabilii la care urmează a începe inspecţia fiscală în primele 10 zile de la intrarea in vigoare a ordonanţe de urgenţă pot depune declaraţii rectificative iar, prin derogare de la prevederile Codului de procedura fiscala, acestea vor fi luate in considerare de organul fiscal.

5. Alte măsuri:
o contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii pot notifica organului fiscal cu privire la intenţia sa până cel mai târziu la data de punerii cererii de anulare a accesoriilor;
o prevederile ordonanţei de urgenţă nu se aplica pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturile juridice contractuale (redevenţe, chirii, dividende), cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arenda şi alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenda Domeniilor Statului;
o prevederile ordonanţei de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul obligaţiilor de plată principale stabilite prin acte administrative emise de instituţii sau autorităţi publice, şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare ANAF-ului. În acest caz cererea de anulare a accesoriilor se depune şi se soluţionează de către instituţia sau autoritatea publică ce a emis actul administrativ ;
o în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor fi aprobate proceduri de aplicare.
Biroul comunicare şi servicii interne

Lasă un răspuns