Acasă Economie Noutăți de la finanțiști!

Noutăți de la finanțiști!

251
0
Reclama

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 394/24.05.2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1559/2016 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Ordinul aprobă procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi modelul şi conţinutul formularului „Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată” .

Reclama

Prezentul ordin se aplică şi cererilor de restituire aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestuia.

Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prevăzute de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare .

Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, împreună cu documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare, se depun la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentaţia depusă de solicitant, verificând respectarea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru restituirea TVA.

Deciziile de restituire a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare.

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007.

 

Biroul comunicare şi servicii internesediu finante

Lasă un răspuns