Noutăți de la finanțiști!

Filed under Economie

sediu finanteAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 542/19.07.2016 a fost publicat OPANAF Nr. 2.047din 8 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

 

Procedură se aplică în situaţia în care contribuabilii care au calitatea de suspect sau inculpat în cauze având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, acoperă integral prejudiciul, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, precum şi în situaţia în care se dispune de către instanţa judecătorească restituirea sumelor sau diferenţelor de sume achitate cu titlu de prejudiciu.

În vederea estimării prejudiciilor, organele competente în prevenirea şi combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală efectuează constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor legale în această materie, întocmind în acest sens procese-verbale de constatare, prin care evaluează prejudiciul aferent operaţiunilor verificate. Estimarea prejudiciilor poate fi realizată şi pe baza expertizelor judiciare sau a rapoartelor tehnico-ştiinţifice întocmite în cazul sesizărilor din oficiu, statul român constituindu-se parte civilă în această situaţie.

După constituirea ca parte civilă a statului român în procesul penal, în vederea recuperării sumelor reprezentând prejudiciul cauzat bugetului general consolidat, pe baza documentelor prevăzute mai sus, transmise de compartimentul juridic, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori înregistrează sumele cu titlu de prejudiciu pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, într-o evidenţă distinctă, în afara sistemului de administrare a creanţelor fiscale, organizată pe codul de înregistrare fiscală a debitorului persoană juridică, titular al obligaţiei de plată.

Lasă un răspuns