Noutăți de la finanțiști!

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 807 din 13 octombrie 2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.

Ordinul aprobă:

  • Procedura privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente
  • Modelul şi conţinutul formularului “Notificare”

Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la sfârşitul unui an fiscal, începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente. La stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere determină venitul net anual în sistem real, pe bata datelor din contabilitate şi au următoarele obligaţii:

  • Conducerea evidenţei contabile, în conformitate cu prevederile OMFP 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
  • Completarea Registrului de evidenţă fiscală;
  • Completarea şi depunerea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” până la data de 31 ianuarie a anului următor.
  • Completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Stabilirea plăţilor anticipate şi a impozitului anual datorat se efectuează de organul fiscal competent potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente. În cazul în care persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere  nu depun formularul 220 organul fiscal va proceda la notificarea acestora. Notificarea se va comunica contribuabilului în termen de 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut pentru depunerea formularului 220. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, organul fiscal va stabili plăţile anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. În cazul contractelor încheiate între părţi în care venitul net din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Atenţie!  În cazul în care la sfârşitul unui an fiscal nu mai este îndeplinită condiţia – mai mult de 5 contracte închiriere/subînchiriere – începând cu anul fiscal următor persoanele fizice determină şi declară venitul net estimat/realizat potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor.  

 

 

Biroul comunicare şi servicii interne

Lasă un răspuns