Noutăți de la finanțiști!

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor:

  • persoane juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică
  • persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică

 

că au obligaţia depunerii până cel târziu la data de 25 octombrie 2016 a “Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor și cheltuielilor” – formularul 104

 

Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice şi se depune de către asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică.

Atenţie! Formularul 104 se depune, întotdeauna, însoţit de formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor  şi cheltuielilor se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală asocierea este înregistrată fiscal. În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există  obligaţia înregistrării fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă  fiscală  este înregistrată  persoana desemnată, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se completează  cu ajutorul programului de asistenţă.   Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Biroul comunicare şi servicii interne

Lasă un răspuns