Noutati de la finantisti

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole următoarele precizări referitoare la procedura de anulare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole în conformitate cu prevederile OMFP 197/2015 publicat în Monitorul Oficial 139/24.02.2015. Contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, conform OUG 40/2014, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 • impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
 • pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;
 • producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30% din totalul producţiei aferente fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.

Gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, întocmite, după caz, de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comisiile locale alcătuite din specialişti pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

Facilitatea se aprobă de organul fiscal competent din cadrul ANAF, potrivit OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, prin care solicită anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • datele de identificare ale contribuabilului;
 • numărul şi data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013;
 • numărul şi data deciziei prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013.

La cererea de anulare se anexează următoarele documente:

 • copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative, dacă este cazul;
  • declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producţia agricolă calamitată nu au fost încheiate poliţe de asigurare.

  În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţa fiscală.

   

  sediu finante
  Biroul comunicare si informare

 

Lasă un răspuns