Noutati despre TVA de la finantisti

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că începând cu data de 1 ianuarie 2014 au intrat în vigoare noile prevederi privind sistemul TVA la încasare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Una dintre modificările aduse sistemului TVA la încasare prin OUG nr. 111/2013 se referă la modalitatea de determinare a cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei. Astfel, potrivit noilor prevederi, în cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se includ şi operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere, spre deosebire de reglementările în vigoare până la data de 31 decembrie 2013 potrivit cărora cifra de afaceri includea, în ceea ce priveşte operaţiunile scutite, doar operaţiunile scutite de TVA cu drept de deducere.

Ca urmare a acestei modificări, contribuabilii care:

       optează pentru a continua aplicarea sistemului TVA la încasare în anul 2014, sau

       optează pentru a intra în sistemul TVA la încasare în anul 2014, dacă în anul 2013 nu au aplicat sistemul,

vor determina cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei potrivit prevederilor în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014, incluzând astfel şi operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere realizate în cursul anului 2013.

Contribuabilii care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul 2013 au obligaţia de a verifica dacă cifra de afaceri pentru anul 2013, la care adaugă şi operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere din anul 2013, depăşeşte sau nu plafonul de 2.250.000 lei, determinat conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG nr. 111/2013. În situaţia în care cifra de afaceri astfel determinată depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite ieşirea din sistem, până la data de 25 ianuarie 2014.Un alt aspect care derivă din modificarea prevederilor legale privind sistemul TVA la încasare, vizează persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA începând cu data de 1 ianuarie 2014 şi care au fost înscrise începând cu această dată şi în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.  Având în vedere noile prevederi privind sistemul TVA la încasare potrivit cărora aplicarea sistemului a devenit opţională, în situaţia în care persoanele la care am făcut referire mai sus doresc să renunţe la aplicarea sistemul TVA la încasare, acestea au posibilitatea solicitării ieşirii din sistem prin opţiune prin depunerea unei notificări (Formularul 097) oricând în cursul anului 2014, între 1 şi 25 ale lunii, conform prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013. Aceste persoane impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Biroul comunicare şi servicii interne

 

Lasă un răspuns