Noutati privind registrul de bani personali

Filed under Arhiva

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor următoarele precizări cu privire la depunerea notificărilor privind instituirea registrului de bani personali :

  • Notificarea nu impune prezenţa reprezentantului operatorului economic la organul fiscal, aceasta putând fi făcută prin posta sau fax (0237/217.266), cu condiţia păstrării dovezii expedierii acesteia şi nu este necesară prezentarea registrului cu ocazia notificării.
  • Paginile registrului de bani personali se numerotează în ordine crescătoare şi se semnează pe ultima pagina de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.
  • Operatorul economic care are organizate puncte de lucru de la care
    efectuează   Iivrări/prestări de servicii   pentru   care   utilizează   aparate   de   marcat electronice fiscale, va notifica organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.
  • In situaţia în care operatorul economic are mai multe puncte de lucru, poate depune o singură notificare la organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe în care să precizeze pentru fiecare punct de lucru data deschiderii registrului de bani personali şi numărul de pagini.

 

 

Biroul comunicare şi servicii internesediu finante

Lasă un răspuns