Acasă Economie Obligaţii fiscale Octombrie 2009

Obligaţii fiscale Octombrie 2009

207
0
Reclama
  • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2009, trimestrului III 2009, formular 100;
  • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii septembrie 2009, trimestrului III 2009, formular 102;
  • Declaraţia privind accizele, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii septembrie 2009, formular 103;
  • Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2009, trimestrului III 2009, formular 300;
  • Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 53 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301;
  • Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru obligaţiile de declarare ale trimestrului III 2009, formular 390 VIES;
  • Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române pentru activităţi din România şi străinătate) cu termen trimestrial, formular 104;
  • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2009, formular 224.
Reclama

Lasă un răspuns