Acasă Eveniment Pandemia de covid a crescut numărul deceselor în Vrancea. 4 782 de...

Pandemia de covid a crescut numărul deceselor în Vrancea. 4 782 de persoane au primit ajutor de deces în 2021

233
0
Reclama

Pandemia de COVID a crescut numărul de decese din Vrancea. Potrivit statisticii realizate la Casa Județeană de Pensii Vrancea, în anul 2020 în județ au fost acordate 3925 de ajutoare de deces în valoare de 21.027.471 de lei. Un an mai târziu însă, când pandemia de COVID  a făcut ravagii, numărul ajutoarelor de deces au crescut la 4782, cu 857 mai mult față de anul precedent. ”Ajutorul de deces este contravaloarea unui salariu mediu brut pe economie din anul respectiv utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Anul trecut valoarea acestui ajutor a fost de 5380 iar în prezent este de 6095”, a precizat Adrian Juravle, directorul Casei Județene de Pensii Vrancea.

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:
    • asiguratului;
    • pensionarului;
    • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
Beneficiari:
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat și se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.  
Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:
    • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
    • certificat de deces (original şi copie);
    • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
    • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
    • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
    • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
    • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
    • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.    • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.
Reclama

Lasă un răspuns