Penitenciarul Focşani angajează personal de specialitate

Filed under Social

Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor din sistemul penitenciar, patru dintre aceste funcţii fiind pentru Penitenciarul Focşani. Astfel, funcţionarii publici cu statut special se pot înscrie la concurs pentru unul din cele trei posturi de şef de tură, sau pentru postul de şef secţie exterioară. Termenul limită de depunere al candidaturilor este 25 martie, prima probă, eliminatorie, fiind testarea psihologică. Probele de concurs constau în interviu, proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului şi proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de înscriere sunt disponibile pe site-ul ANP. De remarcat că candidaţii trebuie să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare şi să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel ,,Secret”.

 

Lasă un răspuns