Pentru abaterile prevăzute de Legea prevenirii vor fi stabilite măsuri de remediere

Filed under Economie

Inspectorii ANAF constată contravențiile prevăzute prin H.G.nr.33/2018 și încheie un proces-verbal de constatare prin care aplică un avertisment, fără sancţiuni contravenţionale complementare, la care anexează un plan de remediere. În cadrul planului de remedire se menţionează contravenția, măsurile de remediere şi termenul de remediere. Dacă deficiența este remediată sau obligaţia legală este îndeplinită în cursul derulării controlului sau contravenția nu este continuă, la procesul verbal nu se va întocmi un plan de remediere. Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei răspunzătoare contravenţional pentru abaterile constatate. Planul de remediere se anexează la Procesul – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. În cazul în care contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie în termen de 3 ani de la data încheierii Procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile prevăzute de Legea prevenirii, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Contravenţiile cuprinse în Legea prevenirii şi modelul planului de remediere au fost aprobate prin H.G.nr. 33/2018 şi pot fi consulate on –line accesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_33_2018.pdf

 

Baza legală: Legea 270/2017 – Legea prevenirii; Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere.

Lasă un răspuns