Acasă Economie Plăţi anticipate pînă la 15 martie

Plăţi anticipate pînă la 15 martie

245
0
Reclama

Personele care desfăşoară activităţi liberale trebuie să facă plăţi anticipate la Finanţe. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate aferente trimestrului I 2011 la unitatea fiscală de domiciliu până la 15 martie 2011. De asemenea, şi persoanele care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real au această obligaţie, contribuabili care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare.

Reclama

Lasă un răspuns