Acasă Economie Precizări cu privire la taxa de timbru pentru înmatricularea mașinilor – comunicat...

Precizări cu privire la taxa de timbru pentru înmatricularea mașinilor – comunicat de presă

208
0
Reclama

Direcţia de Finanţe Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 119/04.03.2013 a fost publicată OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediul pentru autovehicule.

Timbrul de mediu (timbru) reprezintă suma datorată de contribuabili pentru emisiile provenite de la autoveniculele din categoriile M1,M2,M3,N1,N2,N3, aşa cum sunt definite de Ordinul 211/2003, şi se achită în următoarele situaţii:

Reclama
  • cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de inmatriculare şi a numărului de inmatriculare;
  • la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
  • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare sau taxa pe emisii poluante;
  • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau inmatricularea fără plata taxei speciale, taxei pe poluare sau a taxei pentru emisii poluante

Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează.

În cazul în care pentru un autovehicul s-a plătit taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante sau timbrul, şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto naţional, valoarea reziduală a timbrului se restituie ultimului proprietar.

Au mai fost introduse două cazuri în care nu se plăteşte timbrul:

-pentru autovehiculele dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;

– pentru autovehiculele dobândite prin partaj.

În cazul în care taxa specială, taxa pe poluare sau taxa pe emisiile poluante achitată este mai mare decât timbrul, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei.

Prezenta OUG intră în vigoare cu data de 15 martie 2013, dată de la care se abrogă următoarele acte normative:

– Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante;

– HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 9/2012;

– prevederile art.10 din OUG 40/2011 referitoare la reduceri acordate în cazul achiziţiilor de auto hibride şi electrice.

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasă un răspuns