Precizări referitoare la decizile de regularizare contribuţii asigurări sociale de sănătate

Filed under Economie

Termenul de plată pentru sumele stabilite prin deciziile de regularizare contribuţii asigurări sociale de sănătate aferente perioadei 2014-2017, emise și comunicate de organul fiscal între data de 15 martie 2019 și 23.05.2019, este de 120 de zile de la data de intrării în vigoare a OUG 31/2019 (23.05.2019).  

Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin deciziile de regularizare contribuţii asigurări sociale de sănătate se  acordă o bonificație de 10% dacă aceste sume sunt plătite integral în termen în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 31/2019.

Pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de regularizare contribuţii asigurări sociale de sănătate aferente perioadei 2014-2017, emise și comunicare de ANAF după data de 23.05.2019, termenul de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziilor. Dacă sumele se achită în termen de 60 de zile de la data comunicării se acordă o bonificație de 10%.

Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului  în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară pentru perioade fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017.

Anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

            OUG 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscla eşi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice publicat în Monitorul Oficial nr. 404/23.05.2019.

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns