Pregătiri pentru alegerile europarlamentare

Filed under Social

Chiar dacă mai sunt două luni pînă la alegerile europarlamentare au început deja pregătirile. Autoritatea pentru Străini Vrancea ţine să facă nişte precizări cu privire la persoanele care îşi vor exercita dreptul la vot. Astfel că cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliu sau reşedinţă în România, pot face cerere de înscriere în listele electorale speciale cu 60 de zile înainte de ziua votului. Aceste cereri se pot depune în scris la primarul localităţii de domiciliu sau reşedinţă, însoţite de un document de identitate valabil. „Listele electorale speciale cuprind numele şi prenumele alegătorului comunitar, cetăţenia şi adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România. În sensul prezentei legi, prin document de identitate valabil al alegătorului comunitar sau al persoanei eligibile comunitar se înţelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât România şi este considerat act de identitate în statul emitent”, se arată în comunicatul instituţiei. Primarul este obligat să comunice solicitantului răspunsul la cerere în cel mult 10 zile de la data înregistrării acesteia. Alegătorii comunitari rămân înscrişi în listele electorale speciale până când solicită radierea din aceste liste sau până când sunt radiaţi deoarece nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de a alege. Radierea alegătorilor comunitari din listele electorale speciale este efectuată de către primar.

Lasă un răspuns