Prelungirea termenului de depunere a Declaraţiei Unice şi a formularului 230

Filed under Economie

Contribuabilii persoane fizice îşi pot îndeplini obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale până pe data de 31 iulie 2019.

Tot până la aceiaşi dată contribuabilii persoane fizice pot opta pentru redistribuirea a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit sau pensii prin depunerea cererii 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”

Reamintim că Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează şi se depune de către persoanele fizice care au obligaţia : declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia unică se depune, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

            Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa:

 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html .

Contribuabilii care întâmpină dificultăţi în înscrierea în cadrul serviciului Spaţiul Privat Virtual sau în  completarea Declaraţiei Unice, la cerere, pot fi indrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor declarative atât la sediul din Focşani (B-dul Independenţei nr. 24, etaj. 3, camera 302 şi ghişele A-N aflate la parterul instituţiei) cât şi la sediile Serviciului fiscal municipal Adjud şi a Serviciului Fiscal orăşenesc Panciu.

Baza legală: OUG 15/2019 pentru prorogarea unor termene pubicată în Monitorul Oficial nr. 204/14.03.2019 Compartiment comunicare

Lasă un răspuns