Preţuri medii valabile pentru anul 2019

Filed under Economie

La nivelul judeţului Vrancea în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 147/02.11.2018 la stabilirea venitului anual din arendă în care modalitatea de plată este prevăzută în natură preţul mediu pentru 2019 este de :

  • 0,63 lei/kg grâu;
  • 0,58 lei/kg porumb;
  • 1,20 lei/kg floarea soarelui şi
  • 1,00 lei/kg struguri.

Reamintim contribuabililor că în conformitate cu preverile art. 84 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,  în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole, indiferent de culturile înfiinţate. 

 

 

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns