Primăria Mărășești a demarat cel mai mare proiect destinat romilor din oraș

Filed under Social

Primăria Mărășești implementează, pe durata a 36 de luni, cel mai mare proiect destinat comunității de romi din oraș, cu o valoare de peste 19,2 milioane de lei. Obiectivele și activitățile acestui proiect, cofinanțat cu fonduri europene, au fost prezentate luni, 27 noiembrie 2017, la conferința de lansare, la care au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai partenerilor din proiect, reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, dar și persoane din cadrul comunității vizate.

Obiectivul general al proiectului ”Acțiuni strategice pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din orașul Mărășești, județul Vrancea” îl constituie furnizarea unui pachet integrat de măsuri de sprijin pentru comunitatea marginalizată romă. Fondurile necesare pentru realizarea activităților cuprinse în acest proiect sunt asigurate prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

”Prin intermediul acestui proiect sperăm să îmbunătățim condițiile de trai din comunitatea de romi a orașului. Pentru a realiza acest obiectiv, prin activitățile pe care le vom desfășura vom ajuta la prevenirea abandonului școlar, pregătirea beneficiarilor pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă, asigurarea unor servicii medicale și sociale de calitate prin care sperăm ca beneficiarii să conștientizeze importanța respectării unor reguli esențiale pentru sănătate. Proiectul prevede desfășurarea unor activități complexe”, a declarat primarul Valerică Chitic.

 

Tot în cadrul proiectului, Primăria orașului Mărășești va moderniza strada Democrației, care asigură accesul în cartierul Modruzeni, unde locuiesc cei mai mulți romi. De asemenea, va fi reabilitat un corp de clădire al Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu, care va fi transformat în centru comunitar integrat pentru persoanele din comunitatea marginalizată, în cadrul căruia se vor oferi servicii de informare și promovare. La Școala nr. 2 din Mărășești, partener în cadrul proiectului, vor fi amenajate două săli de clasă pentru programul ”Școală după școală”; care va începe să funcționeze în luna ianuarie.

 

Primăria Mărășești a demarat procedurile pentru ca proiectul să devină operațional, prin organizarea licitațiilor pentru servicii și lucrări, selectarea grupului țintă și alte activități.

 

Obiectivele prevăzute în proiect sunt următoarele:

 

Implementarea unor măsuri și intervenții în domeniul educației pentru 130 copii și 50 părinți/tutori, pentru reducerea abandonului școlar ;

Implementarea unor masuri și intervenții în domeniul ocupării forței de munca pentru un număr de 375 persoane;

Implementarea unor măsuri și intervenții în domeniul dezvoltării și furnizării de servicii medico-sociale destinate tuturor persoanelor din grupul țintă (600 persoane), care vor constitui un punct de plecare în îmbunătățirea stării de sănătate a acestora;

Îmbunătățirea condițiilor de locuit și a siguranței locative prin realizarea unor activități de igienizare pentru 370 gospodării, precum și îmbunătățirea căilor de acces pentru 600 de persoane;

30 gospodării (30 persoane) ce vor beneficia de clarificarea situației juridice a actelor de proprietate;

Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare și conștientizare la nivelul comunității cu accent pe implicarea activă a membrilor acesteia în scopul promovării nediscriminării și egalității de șanse.

 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂRĂȘEȘTI

Lasă un răspuns