Programul Trezoreriei in perioada sarbatorilor

Filed under Economie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile trezoreriei statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar a anului 2011:

Nr.

crt.

Denumirea operaţiunilor

Data limită pentru efectuarea operaţiunilor

I. Operaţiuni în numerar

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile trezoreriei statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială până la 29 decembrie 2011

2

Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestora până la 29 decembrie 2011

3

Depunerea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice până la 30 decembrie 2011, ora 1030

4

Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar până la 30 decembrie 2011, ora 1030
II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament *

1

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti până la 30 decembrie 2011, ora 1000

2

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la institutii de credit până la 29 decembrie 2011, ora 1030

3

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti până la 30 decembrie 2011, ora 1000

4

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a trezoreriei statului sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ până la 30 decembrie 2011, ora 1030

5

Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea trezoreriei statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ până la 30 decembrie 2011, ora 1030

6

Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile trezoreriei statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit până la 29 decembrie 2011, ora 1030 (pentru plăţi de mică/mare valoare)
III Operaţiuni derulate de instituţii publice

1

Deschiderea, repartizarea si retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale

– ordonatorii principali 23 decembrie 2011

– ordonatorii secundari 27 decembrie 2011

– retragerile de credite 23 decembrie 2011

2

Virarea în conturile instituţiilor ierarhic superioare a disponibilităţilor rămase în conturile instituţiilor publice fără personalitate juridică 29 decembrie 2011

3

Lichidarea şi decontarea operaţiunilor de mandat 29 decembrie 2011

4

Recuperarea echivalentului în lei a sumelor în valută achiziţionate din credite bugetare 28 decembrie 2011

5

Virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei a sumelor în valută încasate de instituţiile publice, reprezentând venituri bugetare 28 decembrie 2011

6

Restituirea de către instituţiile publice a subvenţiilor şi transferurilor primite de la bugetul de stat 28 – 29 decembrie 2011
IV. Închiderea execuţiei bugetelor locale

1

Regularizarea subvenţiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete 29 decembrie 2011

2

Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2012

Lasă un răspuns