Acasă Eveniment PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

212
0
Reclama

UNEJ

       Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Galati

Reclama

   BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

                          BERCARIU CORNELIU SI STELESCU DANA                                           ======================================================

FOCSANI, Str. Simion Barnutiu, nr. 5, cod 620101, tel/fax: 0237/610023

cod fiscal 26319365

Dosar nr. 450/2013 din 17.02.2014

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

         Subsemnata Stelescu Dana, in calitate de executor judecatoresc in cadrul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, cu sediul in Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 5, jud. Vrancea, in circumscriptia Curtii de Apel Galati,

In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1 Cod proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de 17.03.2014, orele 10,00, va avea loc la sediul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, din Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 5, jud. Vrancea, vanzarea la licitatie publica a imobilului – teren curti constructii in suprafata de 435 m.p. situat in intravilanul loc. Adjud, str. Copacesti, nr. 7, jud. Vrancea, cu vecinii : str. Copacesti la nord, most. Vasiliu Vasile la est, most. Mirvald Constantin la vest si Tica Dumitru la sud; si constructiile existente pe acest teren, respectiv: C1- casa de locuit in suparafata construita la sol de 106,10 m.p., C2- garaj, baie si terasa in suprafata construia la sol de 33,60 m.p. si C3- garaj in suprafata de 18,90 m.p., inscris in cartea funciara nr. 52267 (nr. vechi 622) a loc. Adjud si nr. cadastral 531N, la pretul de 150.123 lei (pret evaluare redus cu 25%), proprietatea debitorilor VALEA VICTOR si VALEA MARIA, domiciliati in Adjud, str. Copacesti, nr. 7, jud. Vrancea, care datoreaza creditoarei BANCA TRANSILVANIA S.A., Suc. Focsani, cu sediul in Focsani, str. Mare a Unirii, nr. 1, jud. Vrancea, suma de 114.542,80 lei (suma ce reprezinta imprumut nerestituit, onorar si cheltuieli de executare), conform titlurilor excutorii: Contract de credit nr. 476/05.04.2007 si Actele aditionale nr. 1/03.04.2008, nr. 2/02.04.2009, nr. 3/30.09.2009, nr. 4/30.03.2010 si nr. 5/29.03.2011.

Pretul de incepere a licitatiei a fost stabilit prin expertiza de catre expertul judiciar Felecan Lucian Danut, raportul fiind depus la dosarul executional. Conform art. 845 alin. 8 C.proc.civ., licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii (8.512,50 lei). Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile art. 838 Cod proc.civ. si afistata la data de 17.02.2014 la sediul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, incheindu-se in acest sens procese verbale ce sunt depuse la dosarul executional.

Potrivit art. 838 alin. 4 Cod proc.civ., publicatia de vanzare a fost facut publicata in cotidianul ZIARUL DE VRANCEA. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

Potrivit dispozitiilor art. 838 alin. 1 lit.1) Cod proc.civ., ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei imobilului, in suma de 15.013 lei.

In conformitate cu dispozitiile art. 843 alin. 2 Cod proc.civ., creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantia de participare.

Prezenta publicatie de vanzare contine o pagina.

 

EXECUTOR JUDECATORESC

Lasă un răspuns