PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Filed under Eveniment

UNEJ

       Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Galati

   BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

BERCARIU CORNELIU SI STELESCU DANA

         =========================================================

FOCSANI, Str. Simion Barnutiu, nr. 5, cod 620101, tel/fax: 0237/610023

cod fiscal 26319365

Dosar nr. 457/2013 din 04.03.2014

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

         Subsemnatul Bercariu Corneliu, in calitate de executor judecatoresc in cadrul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, cu sediul in Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 5, jud. Vrancea, in circumscriptia Curtii de Apel Galati,

In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1 Cod proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de 27.03.2014, orele 10,00, va avea loc la sediul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, din Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 5, jud. Vrancea, vanzarea la licitatie publica a imobilului – teren in suprafata de 3.303 m.p., identificat prin carte funciara nr. 1842 a loc. Marasesti si numar cadastral – 1336N, situat in Marasesti, Soseaua Nationala – pod Tisita, jud. Vrancea, cu deschidere la strada 25,20 ml, la pretul de 36.615 lei (pret evaluare 73.230 lei redus cu 50%), proprietatea debitoarei POPESCU CORNELIA, domiciliata in Focsani, bd. Unirii, nr. 53, bl. B, ap. 3, jud. Vrancea, care datoreaza creditoarei BANCA TRANSILVANIA S.A., Suc. Focsani, cu sediul in Focsani, str. Mare a Unirii, nr. 1, jud. Vrancea, suma de 20.157,56 euro si 6.188,30 lei (sume ce reprezinta imprumut nerestituit, onorar si cheltuieli de executare), conform titlurilor excutorii: Contract de credit nr. 2444/14.12.2006 si Contract de ipoteca nr. 6942/14.12.2006.

Pretul de incepere a licitatiei a fost stabilit prin expertiza de catre expertul judiciar Felecan Lucian Danut, raportul fiind depus la dosarul executional.

Conform art. 845 alin. 9 C.proc.civ., licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii (36.615 lei). Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la aceasi termen,  la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei sau a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile art. 838 Cod proc.civ. si afisata la data de 04.03.2014 la sediul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, incheindu-se in acest sens procese verbale ce sunt depuse la dosarul executional.

Potrivit art. 838 alin. 4 Cod proc.civ., publicatia de vanzare a fost facuta publica pe site-ul „informatia vranceana.ro”.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

Potrivit dispozitiilor art. 838 alin. 1 lit.1) Cod proc.civ., ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei imobilului, in suma de 3.661 lei.

In conformitate cu dispozitiile art. 843 alin. 2 Cod proc.civ., creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantia de participare.

Prezenta publicatie de vanzare contine o pagina.

EXECUTOR JUDECATORESC

 

 

 

Lasă un răspuns