PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Filed under Eveniment

UNEJ

       Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Galati

   BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

BERCARIU CORNELIU SI STELESCU DANA         

FOCSANI, Str. Simion Barnutiu, nr. 5, cod 620101, tel/fax: 0237/610023

cod fiscal 26319365

Dosar nr. 853/2013 din 17.03.2014

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

         Subsemnata Stelescu Dana, in calitate de executor judecatoresc in cadrul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, cu sediul in Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 5, jud. Vrancea, in circumscriptia Curtii de Apel Galati,

In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1 Cod proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de 15.04.2014, orele 10,00, va avea loc la sediul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, din Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 5, jud. Vrancea, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament format din doua camere si dependinte, avand suprafata construita de 63,72 m.p., suprafata utila de 46,25 m.p., suprafata balcon 5,00 m.p., avand nr. cadastral 545/’’;4;20N, inscris in cartea funciara nr. 3796, situat in Focsani, str. Stefan cel Mare, nr. 15, bl. C2, et. 4, ap. 20, jud. Vrancea, la pretul de 100.857,75 lei (pret evaluare redus cu 25%), proprietatea debitorilor Panaite Ioan si Panaite Aura, domiciliati in Focsani, str. Stefan cel Mare, nr. 15, bl. C2, et. 4, ap. 20, jud. Vrancea, care datoreaza creditoarei BANCA TRANSILVANIA S.A., Suc. Focsani, cu sediul in Focsani, str. Mare a Unirii, nr. 1, jud. Vrancea, suma de 37.201,11 euro + 7.317,50 lei (suma ce reprezinta imprumut nerestituit, onorar si cheltuieli de executare), conform titlurilor excutorii: Contract de credit nr. 1409/19.06.2006 si Actele aditionale nr. 1-9, Contract de credit nr. 84/31.01.2008, Contract de ipoteca autentificat sub nr. 476/31.01.2008 a BNPA Ivan Constantin si Ivan Bogdan Constantin si Contract de credit nr. 165/13.12.2006.

Pretul de incepere a licitatiei a fost stabilit prin expertiza de catre expertul judiciar Felecan Lucian Danut, raportul fiind depus la dosarul executional.

Conform art. 845 alin. 8 C.proc.civ., licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii (100.857,75 lei). Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile art. 838 Cod proc.civ. si afistata la data de 17.03.2014 la sediul BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA, incheindu-se in acest sens procese verbale ce sunt depuse la dosarul executional.

Potrivit art. 838 alin. 4 Cod proc.civ., publicatia de vanzare a fost facut publica pe siteul „informatiavranceana.ro”. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte BEJA BERCARIU CORNELIU si STELESCU DANA inaintea datei stabilite pentru vanzare.  Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

Potrivit dispozitiilor art. 838 alin. 1 lit.1) Cod proc.civ., ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei imobilului, in suma de 10.086 lei.

In conformitate cu dispozitiile art. 843 alin. 2 Cod proc.civ., creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantia de participare.

Prezenta publicatie de vanzare contine o pagina.

 

EXECUTOR JUDECATORESC

Lasă un răspuns