RECRUTARE CANDIDAŢI INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT MILITARE ALE M.A.I.

Filed under Eveniment

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea selecţionează candidaţi pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau ale M.Ap.N. pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2018, după cum urmează:

 

a)Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

 • 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
 • 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 43 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 6 locuri alocate SPP;
 • 1 loc alocate SIE;
  • 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

 

 1. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

 • 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

 • 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locuri alocate SIE;
 • 8 locuri alocate

 

 1. c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

 • 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

 • 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 15 locuri alocate SIE;

 

 1. d) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
 • 21 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:
 • 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
 • 1 loc – Managementul organizaţiei – Geniu;
 • 1 loc – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;
 • 2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
 • 2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică;
 • 5 locuri – Contabilitate şi informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
 • 8 locuri – Administraţie publică – Logistică;

 

 1. e) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.

 

 1. f) Academia Tehnică Militară Bucureşti
 • 33 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel:
 • 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 2 locuri – Munţii, rachete, explozivi şi pulberi;
 • 5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
 • 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
 1. g) Institutul Medico-Militar
  • 12 locuri alocate MAI (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală” (7 Bucureşti, 5 Tg-Mureş).

 

 1. h) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
 • Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate MAI (IGAV):
 • 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
 • 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie;

 

 1. i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
  • Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate MAI:
 • 2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
 • 4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică;

 

 1. j) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti
  • 8 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:
 • 5 locuri – Auto;
 • 1 loc – Tehnică de comunicaţii;
 • 1 loc – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
 • 1 loc – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică;

 

 1. k) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”
  • 5 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: Aeronave şi motoare de aviaţie.

 

 1. l) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa
 • 66 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:
 • 7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
 • 11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
 • 8 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
 • 12 locuri – Motoare şi maşini navale;
 • 28 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale

 

 

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE recrutare

 

 • până la data de 14 iunie 2018 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 • până la data de 20 iulie 2018 pentru şcolile postliceale ale MAI (Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani şi Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – sesiunea septembrie 2018 şi până la data de 12 decembrie 2018 – sesiunea ianuarie 2019).

 

Detalii suplimentare:

 • site-ul unităţii noastre: jandarmeriavrancea.ro;
 • Serviciul Resurse Umane – nr. telefon 0237.215.303, interior 24535;
 • adresa de e-mail: relatiipublice@jandarmeriavrancea.ro

 

Lasă un răspuns