Regim contabil şi fiscal aplicabil amortizării pe perioada de închidere/suspendare a activităţii ca urmare a instituirii stării de urgenţă /de alertă

Filed under Eveniment

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că amortizarea nu încetează atunci când activul nu este utilizat din cauza reducerii parţiale sau totale a activităţii care include utilizarea acestuia.

În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare  în funcţie de politica contabilă adoptată entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. Ca urmare pentru imobilizările corporale trecute în conservare, entitatea recunoaşte pe seama cheltuielilor perioadei contravaloarea ajustărilor permanente sau provizorii aferente acestora.  

În ceea ce privește tratamentul fiscal sunt deductibile fiscal cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe neutilizate ca urmare a reducerii sau închiderii activităţii în situaţia în care acestea nu sunt trecute în regim de conservare . În situaţia în care sunt trecute în conservare amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare ieşirii din conservare  a mijloacelor fixe prin recalcularea cotei de amortizare fiscală aplicabilă valorii fiscale rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare.

Baza legală: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ; Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Compartiment comunicare                                                                                                                                                                                                                                                  

Lasă un răspuns