REGULI CE TREBUIESC RESPECTATE LA EXECUTAREA CURĂŢENIEI DE PRIMĂVARĂ ÎN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI ŞI ANEXELE GOSPODĂREŞTI

Filed under Social

arderi-terenÎn cursul anului 2009 au avut 290 arderi necontrolate de vegetaţie uscată, mirişti şi reziduuri menajere, faţă de 281 arderi necontrolate produse în cursul anului 2008, înregistrându-se o creştere de 3,11 % . Tot în cursul anului trecut din totalul de 389 incendii, 41 au avut drept cauză utilizarea necorespunzătoare a focului deschis în spaţii deschise, reprezentând 11%.

Având în vedere numărul mare de arderi necontrolate şi incendii izbucnite anul trecut din cauza utilizării necorespunzătoare a focului deschis, dar şi pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente cu urmări nedorite, vă recomandăm câteva reguli ce trebuie respectate la executarea curăţeniei de primăvară în gospodăriile populaţiei şi anexele gospodăreşti:

1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept;

2. Nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu, pe timp de noapte şi când bate vântul;

3. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

4. Distrugerea prin ardere a vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b) şi art.94, alin.1, lit.n, din Legea nr. 265/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/ 22.12.2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate;

5. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., 100 m faţă de liziera pădurii fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;

6. Depozitaţi cenuşa rezultată în urma arderii în gropi special amenajate, după ce în prealabil aceasta a fost stinsă cu apă;

7. Nu lăsaţi focul nesupravegheat;

Totodată precizăm că toţi cetăţenii, începând cu proprietarii de păduri şi persoanele care au gospodăriile învecinate cu fondul forestier, trebuie să manifeste un plus de atenţie, îndeosebi în perioadele secetoase, însoţite de intensificări ale vântului, pentru a sesiza urgent organele silvice, de poliţie sau pompierii, în situaţia observării unui incendiu sau a unui început de incendiu şi să se implice direct în acţiunile de stingere a acestora. Un alt aspect important pe care cetăţenii ar trebui sa îl aibă in vedere este strângerea deşeurilor din plastic si hârtie deoarece şi acestea pot favoriza dezvoltarea şi propagarea incendiilor.

Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor si a altor materiale combustibile, fără respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pot fi sancţionate contravenţional cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Vrancea

Lasă un răspuns