Acasă Social S-a deschis sesiunea de proiecte la GAL Siretul Verde

S-a deschis sesiunea de proiecte la GAL Siretul Verde

160
0
Reclama

Asociatia Grupul de Actiune locala SIRETUL VERDE anunta pe toti cei interesati cu privire la deschiderea, in perioada 

              2 decembrie             2013- 6 ianuarie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri aferente Planului de Dezvoltare     Locala versiunea  2/2013:

Reclama

 1.  Masura 4.111 -„Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”; fonduri totale disponibile: 31 000  €. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.111 este de 31 000 €. Tipuri de beneficiari eligibili:  furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi publice sau      private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile         de eligibilitate şi de selecţie.

2. Masura 4.112  – ” Instalarea tinerilor fermieri „; fonduri totale disponibile: 347 000  €. Suma maximă nerambursabilă care    poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.112 este de 40 000 €. Tipuri de beneficiari eligibili:  Fermieri  care             la data solicitarii sprijinului indeplinesc urmatoarele conditii:au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile        agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu     activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul             exploataţiei, sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în             ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

3.  Masura 4.121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole”; fonduri totale disponibile: 96 724  €; Suma maximă nerambursabilă          care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.112 este de 96 724   €. Tipuri de beneficiari eligibili: fermierii,   persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii            contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor        membri.

 4. Masura 4.312 – „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi din sectoare non-agricole”;  fonduri totale      disponibile: 42 450 €. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.312 este           de 42 450 €. Tipuri de beneficiari eligibili: microîntreprinderi, persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de         persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare, parteneriate create între microîntreprinderi.

5.  Masura 4.313- ” Încurajarea activităţilor turistice”; fonduri totale disponibile: 386833 €.  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200 000 €; Tipuri de beneficiari eligibili:  Microîntreprinderi, Persoane fizice            care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare, Autorităţi      publice locale, ONG-uri, parteneriate create de către entităţile eligibile menţionate anterior.

6. Masura 4.322  – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru  economia şi populatia rurală şi            punerea în valoare a moştenirii rurale”; fonduri totale disponibile: 712 000 € . Suma maximă nerambursabilă care poate fi            acordată          pentru finanțarea unui proiect este de 200 000 €. Tipuri de beneficiari eligibili:  comunele prin reprezentantii lor legali conform      legislatiei  nationale in vigoare; autoritatile locale ( comune) sau asociatii de dezvoltare inter-comunitare, prin operatorii regionali prin          investitii in              infrastructura de apa/apa uzata; asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune,          infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri așezăminte culturale si instituții de cult, definite conform legislației naționale             in  vigoare; persoane fizice si juridice care dețin in proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local       si care aplica pentru componenta c).   Valoarea totală a unui proiect pe aceste masuri nu poate depăși 400.000 euro (valoarea maximă admisă a proiectului).  În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat în teritoriul GAL Siretul Verde. Aria    geografica a teritoriului cuprinde localitățile: Ruginești, Pufești,  Mărășești,  Garoafa, Vânători, Biliești, Suraia, Vulturu             (judetul Vrancea) și Movileni (judetul Galati).  Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta     Primariei, etaj 1 , în intervalul orar 10:00 – 16:00 de luni până vineri inclusiv. Data limită de depunere a proiectelor este  06.01.2014,       ora 1500. Solicitantii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii             pentru care depune cererea de finantare. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestor măsuri în cadrul GAL sunt cuprinse în     „GHIDUL SOLICITANTULUI” postat pewww.apdrp.ro , precum și pe site-ul www.siretulverde.ro, unde gasiti si alte informatii           specifice referitoare la accesarea masurilor de finantare cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala Siretul Verde.  La cerere, aceste             informatii pot fi obtinute si in variantă electronica (suport CD/DVD) sau pe suport de hârtie.  Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: sediul GAL Siretul Verde din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in   incinta             Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

 

 

 

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte

ADRIAN COLIN

 

Articolul precedentAtentie: Scutul padurii 2013 a intrat in actiune
Articolul următorPDL Vrancea il sustine pe Predoiu la presedentie – comunicat de presa
Ziar online de stiri si informatii din Vrancea

Lasă un răspuns