Acasă Economie Să donăm 2% ONG-urilor

Să donăm 2% ONG-urilor

238
0
Reclama

Pînă pe data de 15 mai oricine poate redirecţiona 2% din impozitul stabilit pentru veniturile realizate în anul precedent, pentru susţinerea entităţilor nonprofit. Redirecţionarea poate fi făcută către un singur ONG. Opţiunea trebuie exprimată de fiecare persoană, individual, prin completarea şi depunerea „Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, formular 230. Persoanele fizice care în anul 2008 au obţinut venituri: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, pentru redirecţionarea a 2% din impozitul stabilit pentru veniturile realizate vor depune „Declaraţia privind veniturile realizate”, cod 200, prin care vor îşi vor exprima opţiunea. Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit care nu au obligaţia depunerii declaraţiei 200, precum şi cei care au efectuat în cursul anului 2008, cheltuieli cu burse private, îşi pot exprima opţiunea prin depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate”, cod 200. Depunerea formularului completat cu toate datele necesare aplicării opţiunii se face în termenul stabilit de lege de către fiecare persoană direct la sediile unităţilor fiscale pe raza cărora îşi are domiciliul sau prin poştă

Reclama

Lasă un răspuns