Se depun cereri pentru fonduri europene la masura 4.312

Filed under Economie

Asociatia Grupul de Actiune locala SIRETUL VERDE anunta pe toti cei interesati cu privire la deschiderea, in perioada

25 februarie – 28  martie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura 4.312  „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de  microîntreprinderi din sectoare non-agricole”, aferenta Planului de Dezvoltare Locala versiunea  2/2013:

  Fonduri totale disponibile:   100 148  €.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii  4.312 este  de   100 148  €.

Tipuri de beneficiari eligibili: microîntreprinderi, persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană       fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare, parteneriate create între microîntreprinderi.

Valoarea totală a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro (valoarea maximă admisă a proiectului).

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat în teritoriul GAL Siretul Verde. Aria   geografica a teritoriului cuprinde localitățile: Ruginești, Pufești,  Mărășești,  Garoafa, Vânători, Biliești, Suraia, Vulturu  (judetul Vrancea) și Movileni (judetul Galati).

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta     Primariei, etaj 1 , în intervalul orar 10:00 – 16:00 de luni până vineri inclusiv. Data limită de depunere a proiectelor este  28.03.2014,       ora 15.00.

Solicitantii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii             312 din PNDR. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii 312 în cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” postat pe www.apdrp.ro , precum și pe site-ul www.siretulverde.ro, unde gasiti si alte informatii specifice           referitoare la accesarea masurilor de finantare cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala Siretul Verde.  La cerere, aceste informatii pot fi          obtinute si in variantă electronica (suport CD/DVD) sau pe suport de hârtie.  Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: sediul GAL Siretul Verde din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in   incinta             Primariei, etaj 1, județul Vrancea, telefon/fax 0237/702 100 si e-mail: gal@siretulverde.ro.

Presedinte

 

ADRIAN COLIN

 

Lasă un răspuns