Se depune formularul 094 la Finanțe

Filed under Economie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte că 25 ianuarie (inclusiv) este termenul limită pentru depunerea Formularului (094) „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent „.

Au obligaţia depunerii acestui formular persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 de euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în cursul anului şi a căror perioadă fiscală se stabileşte în funcţie de cifra de afaceri declarată (cursul valabil pentru 31 decembrie 2012 este  4,4291 lei/euro).

 

 

 

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea

Lasă un răspuns