Se inaugurează Centrele Zonale de Asistență Psiho-educațională a copiilor remigrați

Filed under Social

Consiliul Judeţean Vrancea în calitate de promotor al proiectului „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!” inaugurează Centrele Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor Remigraţi. Cele trei centre funcționează în municipiile Focşani și Adjud şi în orașul Mărăşeşti și vor asigura accesul copiilor remigraţi la resurse educaţionale specifice şi consiliere în domeniu, accesul părinţilor copiilor la programe de educaţie parentală adaptate pentru situaţia lor specifică şi dezvoltarea competenţelor specifice a profesioniştilor în domeniu care vor lucra cu beneficiarii direcți ai proiectului.

Proiectul „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!” este finanţat  prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European ( SEE) 2009-2014,  în cadrul Programului Sinergii pentru viitor – Copii în situaii de risc, lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de Operator de Program al RO 10 ”Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”. palme copiiProiectul are o valoare de 1.902.702 lei (din care, 85% reprezintă grant SEE şi 15% contribuţie publică) și se desfășoară în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna” Focşani şi Intercultural Iceland (partener din statele donatoare). Obiectivul proiectului este reprezentat de facilitarea reintegrării sociale şi educaţionale a 300 de copii remigraţi (copiii reveniţi în România după o perioadă petrecută în străinătate) prin implementarea unor măsuri active de consiliere psiho-educaţională a copiilor, dar şi a unor activităţi de dezvoltare a competenţelor părinţilor şi specialiştilor din domeniu. Pe durata implementării proiectului, numărul de cereri din partea părinților a crescut, în prezent aproximativ 350 de copii remigrați fiind beneficiari ai serviciilor oferite prin proiect.

Lasă un răspuns