Sportivii vor primi ajutor pentru hrană

Filed under Comunicate de presa

În vederea selectării sportivilor de performanţă cărora Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea le poate acorda, în limita bugetului existent, conform H.G. 1447/2007, alimentaţie (alimente) corespunzătoare efortului depus în pregătire, structurile sportive de performanţă de pe raza judeţului Vrancea vor depune solicitări scrise în acest sens, astfel:

Cererile tip (vezi site-ul www.djstvrancea.ro) se depun la sediul D.J.S.T. Vrancea până pe data de 25 ianuarie 2013, de luni până vineri, între orele 800-1600,, însoţite de :

– legitimaţia de  sportiv – copie;

– actul de identitate al sportivului – copie;

– documente din care să reiasă performanţa obţinută de sportiv, la nivel de cel puţin juniori III – copie;

–          planificarea prin care structura sportivă a stabilit obiectivele de performanţă pentru sportiv – copie;

–          declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că acesta nu mai beneficiază de acordarea alimentaţiei de efort din partea altei structuri sportive – original.

Documentele solicitate în copie vor fi însoţite de originale.

Criterii de acordare şi departajare:

–         să fie sportiv legitimat la o structură sportivă din judeţul Vrancea;

–          performanţe realizate în anul 2012 (Campionate Naţionale, Campionate Balcanice, Campionate Europene, Campionate Mondiale), conform elementelor certe (diplome, medalii, etc.);

–          obiective asumate pentru anul 2013 (Campionate Naţionale, Campionate Balcanice, Campionate Europene, Campionate Mondiale), conform planificărilor deţinute de structurile sportive;

–          nivelul de efort fizic la care sportivul este supus la antrenamente sportive.

 

Director executiv,

Gongu Daniel

 

Lasă un răspuns