Stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice

Filed under Economie

Procedura  de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se aplică persoanelor fizice care nu şi-au îndeplinit obligaţia declarării contribuţiei de asigurări sociale (CAS), respectiv a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit prevederilor Codului fiscal, începând cu anul fiscal 2018.

PROCEDURĂ STABILIRE CAS

            Sunt vizate de procedură persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

            a) au realizat venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează CAS;

            b) au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației Unice – capitolul II (denumită în continuare declaraţie unică estimativă);

            c) nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de impunere.

            Identificarea contribuabililor se face pe baza: formularului 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, depus de contribuabili; altor informaţii existente în evidenţa fiscală.

            Organul fiscal central competent notifică fiecare contribuabil înscris în lista întocmită şi asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

            Contribuabilii care, în urma audierii, își îndeplinesc obligaţiile declarative sau depun documente justificative care atestă faptul că nu datorează CAS sunt eliminaţi din lista.

            Pentru contribuabilii rămași în listă se estimează baza anuală de calcul al CAS, la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi se întocmeşte „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată” și „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

            În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării DECIZIEI, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.

PROCEDURĂ STABILIRE CASS

    Sunt vizate de procedură persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

    A. au realizat venituri din următoarele categorii:

    a) venituri din activităţi independente;

    b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

    c) venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal; d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor; e) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură; f) venituri din investiţii; g) venituri din alte surse.

    B. au estimat pentru anul de impunere un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. A, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;

    C. nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

    Identificarea contribuabililor se face pe baza următoarelor surse de informaţii:

 a) formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

b) formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/ pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”;

c) formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”;

d) formularul „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;

e) alte informaţii existente în evidenţa fiscală.

            Organul fiscal central competent notifică fiecare contribuabil înscris în lista întocmită şi asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

            Contribuabilii care, în urma audierii, își îndeplinesc obligaţiile declarative sau depun documente justificative care atestă faptul că nu datorează CASS sunt eliminaţi din lista.

            Pentru contribuabilii rămași în listă se stabileşte baza anuală de calcul al CASS la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi se întocmeşte „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată”, precum și „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

            În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.

Baza legală: Ordinul președintelui ANAF nr. 2547 din 20 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare publicat în Monitorul Oficial nr. 800 din 2 octombrie 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Compartiment comunicare                                                                                                                                                                                                                                                  

Lasă un răspuns