STOP VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA ANIMALELOR!

Filed under Eveniment

În urma sesizărilor primite în ultimele 24 de ore din partea cetățenilor și a reprezentanților mass-media privind un caz de maltratare şi posibilă ucidere a unei pisici în municipiul Focșani, polițiștii au demarat imediat verificări pentru clarificarea aspectelor semnalate și luarea măsurilor legale.

Reamintim pe această cale cetățenilor faptul că, potrivit art. 25 din Legea 205/2004 privind protecția animalelor republicată:

(1)Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda:

a)  uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) rănirea sau schingiuirea animalelor;

f) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților.

g) folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare.

De asemenea același act normativ, prevede la articolul 26 :

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1)- Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, următoarele: un adăpost corespunzător,hrană și apă

suficiente,posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție, asistență medicală

b) nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g),k) și m)

Art. 6 alin. (2) – În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege:

               e)folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri

            f)abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului

            g)administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului

            k)despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață;

            m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea animalelor.

c) nerespectarea dispozițiilor art. 14- Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligația de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum și de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.

d) nerespectarea dispozițiilor art. 30 alin. (3).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.

Lasă un răspuns