Home » Posts tagged with » obligatii
De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA pentru încasare şi plată, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistreazã restanțe […]

“DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială”

Universitatea din București în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali și cu sprijinul Instituției Prefectului jud. Vrancea, implementează, începând cu 15 ianuarie 2018 proiectul “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” – POCU/82/3/7/106194. Acest proiect este parte a unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 384 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est […]

Luni, 25 septembrie 2017este termenul limită pentru plăţile anticipate aferente trimestrului III 2017

Data de 25 septembrie 2017 constituie termen pentru plăţile anticipate aferente trimestrului III 2017 cu titlu de impozit pe venit, contribuţii de asigurări sociale şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor. Plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale se efectuează […]

FIRME VRANCENE EXECUTATE SILIT

FIRME VRANCENE EXECUTATE SILIT

La nivelul lunii ianuarie, 10,73% din încasările la bugetul general consolidat provin din aplicarea măsurilor de executare silită la contribuabilii care nu au înţeles să-şi plătească de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate. Prin aplicarea măsurilor de executare silită au fost recuperaţi 7,67 milioane lei în următoarea structură: încasări ca urmare a popririi conturilor bancare -1,90 milioane […]

Obligaţiile declarative ale plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor

Obligaţiile declarative ale plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor

Conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1913/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 850/17.12.2012 pentru drepturile salariale aferente anului 2012, angajatorii vor depune Declaraţia informativă-formular cod 205 în locul fişelor fiscale, până la 28 februarie 2013, inclusiv. Reamintim că plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia, conform art. 58 din Legea nr. 571/2003 […]