Home » Posts tagged with » TVA
Avantaje folosire SPV

Avantaje folosire SPV

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, vor avea posibilitatea de vizualizare a situţiei neconcordanţelor identificate între livrările/prestările şi achiziţiile declarate în D394 de către persoana impozabilă și toti partenerii acesteia, prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual la  Sectiunea Mesaje, tipul documentului/categoria ,,Raport analiza de risc” (la descriere fiind precizat faptul că sunt neconcordante 394 […]

De la 1 aprilie 2018 plafonul anual de scutire de TVA va fi de 300.000 lei

De la 1 aprilie 2018 plafonul anual de scutire de TVA va fi de 300.000 lei

Întreprinderile mici a căror cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de  300.000 lei, pot aplica scutirea de taxă denumită regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite. În anul 2018 sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul […]

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA pentru încasare şi plată, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistreazã restanțe […]

Facilităţile de care beneficiază persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA

Facilităţile de care beneficiază persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA

Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA pentru perioada 1 octombrie 2017- 31 decembrie 2017 beneficiază de următoarele facilităţi: reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiţii. […]

Noutăți de la finanțiști!

Noutăți de la finanțiști!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor calendarul obligaţiilor fiscale cu termen 26.06.2017: Formular (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”( O.P.A.N.A.F. nr. 1503/2016) – se depune pentru: –  ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în […]

Noutăți de la finanțiști!

Noutăți de la finanțiști!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 394/24.05.2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1559/2016 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. […]

Noutăţi de la finanţişti!

Noutăţi de la finanţişti!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor calendarul obligaţiilor declarative cu termen 06 şi 10 noiembrie 2015: Până la 6 noiembrie 2015, inclusiv: Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, […]

Noutati de la finantisti!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor calendarul obligaţiilor fiscale cu termen 25 august 2015: Formular (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” – se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire […]

Noul Cod Fiscal- o promisiune onorată – comunicat de presa

Noul Cod Fiscal- o promisiune onorată – comunicat de presa

Am votat noul Cod Fiscal care a întrunit consens în Parlamentul României. Acest consens demonstrează că noul Cod Fiscal este unul care are darul de a relaxa zona de impozitare şi de a atrage noi investiţii strategice în România. Revenirea TVA la 19% de la 1 ianuarie 2016 nu face altceva decât să readucă în […]

Noutati de la finantisti

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor, că 7 aprilie 2015, inclusiv, este termen de depunere a formularului 092 „Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”. Au obligaţia depunerii formularului, […]

Page 1 of 3123